ISO 13485:2003

160203 1 Romidans ISO 13485 MDC CoverArt

DQS ISO 13485

160210 1 Romidans ISO 13485 HC Canada CoverArt

ISO 9001:2008

160706 1 Romidans ISO 9001 CoverArt

EC Certificate – RomiApex

02 EC certificate RomiAPEX CoverArt

EC Certificate – RomiDiamond

01 EC certificate RomiDIAMOND CoverArt

FSC – Dental Burs

160925 1 FSC Burs CoverArt

FSC – RomiPointer™

151027 2 FSC Romipointer CoverArt
side contactContact Us
side contactRomiShield